در جشنواره شبهای فرهنگی خوزستان دربرج میلاد محقق شد؛
مقدمه : اینجا برج میلاد تهران است . گروههای مختلف موسیقی هنری خوزستانی برای اجرای شبهای فرهنگی خوزستان به برج میلاد تهران آمده اند. مردم در گذرگاه برج میلاد در انتظار اجرای موسیقی خوزستانی ها هستند و دسته دسته به جمع تماشاچیان اضافه می شود . دربین تماشاچیان گروههای مختلف سنی از خردسالان گرفته تا ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶  |  زمان: ۰۲:۴۹ ق.ظ  | شماره خبر: 5567   
...
تاریخ مخابره: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۱:۴۹ ق.ظ  | شماره خبر: 5119   
      ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۲:۰۶ ب.ظ  | شماره خبر: 4915   
...
تاریخ مخابره: سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۳:۳۳ ب.ظ  | شماره خبر: 4860