به همت اداره کل فرهنگ وارشاد خوزستان درروز کتاب گردی برگزار شد؛
...
تاریخ مخابره: پنج شنبه ۲ آذر ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۵:۲۰ ب.ظ  | شماره خبر: 7032   
همزمان با هفته کتاب وکتابخوانی محقق شد؛
...
تاریخ مخابره: شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۳:۲۱ ب.ظ  | شماره خبر: 6881   
...
تاریخ مخابره: چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۲:۰۴ ب.ظ  | شماره خبر: 6853   
...
تاریخ مخابره: جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۲:۲۹ ب.ظ  | شماره خبر: 6766   
...
تاریخ مخابره: جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۲:۰۶ ب.ظ  | شماره خبر: 6643   
...
تاریخ مخابره: پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۲:۵۲ ب.ظ  | شماره خبر: 6397   
...
تاریخ مخابره: چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶  |  زمان: ۱۸:۵۱ ب.ظ  | شماره خبر: 6330   
گزارش تصویری شهرنیوز ؛
...
تاریخ مخابره: یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۰:۱۰ ب.ظ  | شماره خبر: 6067   
...
تاریخ مخابره: پنج شنبه ۶ مهر ۱۳۹۶  |  زمان: ۲۰:۲۸ ب.ظ  | شماره خبر: 5981   
در جشنواره شبهای فرهنگی خوزستان دربرج میلاد محقق شد؛
مقدمه : اینجا برج میلاد تهران است . گروههای مختلف موسیقی هنری خوزستانی برای اجرای شبهای فرهنگی خوزستان به برج میلاد تهران آمده اند. مردم در گذرگاه برج میلاد در انتظار اجرای موسیقی خوزستانی ها هستند و دسته دسته به جمع تماشاچیان اضافه می شود . دربین تماشاچیان گروههای مختلف سنی از خردسالان گرفته تا ...
تاریخ مخابره: چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶  |  زمان: ۰۲:۴۹ ق.ظ  | شماره خبر: 5567